Mâm tráp lẻ

Bảng giá mâm tráp lẻ

 Bảng giá trọn gói dịch vụ mâm tráp lẻ : Tráp Trà hút chân không (Hình tháp)                  Đơn giá: 1.400.000 Đ Tráp Trà Hộp hút chân không (Hình tháp)           Đơn giá: 1.200.000…