congtycuoihoithanhthao.com

Liên hệ

Công Ty dịch vụ cưới hỏi trọn gói Thanh Thảo

Email: congtycuoihoithanhthao@gmail.com –

Điện thoại: 08.66 80 72 24 – Hotline: 0913.62 34 72 – 0974.24 18 24

Địa chỉ: : 737 – 747, Quang Trung, Phường 12, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

THÔNG TIN THANH TOÁN NGÂN HÀNG

Đại diện sacombank   Tài khoản thanh toán 

tại ngân hàng SACOMBANK

  Người thụ hưởng: Nguyễn Thị Thu Hân

  Số tài khoản: 0600 8514 0208. ngân hàng Sacombank – CN Gò Vấp

Hình đại diện ngân hàng ACB   Tài khoản thanh toán 

tại ngân hàng ACB

  Người thụ hưởng: Nguyễn Thị Thu Hân

  Số tài khoản: 188 199 529 . ngân hàng ACB – PGD Gò Vấp

Hình đại diện ngân hàng Viêtcombank   Tài khoản thanh toán 

tại ngân hàng VIETCOMBANK

  Người thụ hưởng: Nguyễn Thị Thu Hân

  Số tài khoản: 0071 0009 328 58 . ngân hàng Vietcombank Gò Vấp

Hình đại diện ngân hàng techcombank   Tài khoản thanh toán tại ngân hàng

TECHCOMBANK  Người thụ hưởng: Nguyễn Thị Thu Hân 

Số tài khoản: 1902 8663 004 010 . ngân hàng Techcombank – PGD Gò Vấp

Hình đại diện ngân hàng Agribank   Tài khoản thanh toán 

tại ngân hàng AGRIBANK

  Người thụ hưởng: Nguyễn Thị Thu Hân

  Số tài khoản: 6400 205 377 751 . ngân hàng Agribank chi nhánh Gò Vấp