congtycuoihoithanhthao.com
Mâm tráp lẻ

Bảng giá mâm tráp lẻ

icon đầu đoạn Bảng giá trọn gói dịch vụ mâm tráp lẻ :

Tráp Trà hút chân không (Hình tháp)                  Đơn giá: 1.400.000 Đ

Tráp Trà Hộp hút chân không (Hình tháp)           Đơn giá: 1.200.000 Đ

Tráp Trà Lon (Hình tháp)                                   Đơn giá: 1.100.000 Đ

Tráp Cau 105 (Hình tháp)                                  Đơn giá: 1.200.000 Đ

Tráp Rượu + Đèn Cưới                                      Đơn giá: 1.000.000 Đ

Tráp Trái Cây Ngũ Quả                                      Đơn giá: 2.400.000 Đ

Tráp Mãn Cầu                                                   Đơn giá: 1.300.000 Đ

Tráp Táo Mỹ                                                     Đơn giá: 1.700.000 Đ

Tráp Cam Mỹ                                                    Đơn giá: 1.600.000 Đ

Tráp Phu Thê 105 (Hình tháp)                            Đơn giá: 1.000.000 Đ

Tráp Bánh Cốm (Hình tháp)                               Đơn giá: 1.000.000 Đ

Tráp Xôi Bông Mai                                             Đơn giá: 1.100.000 Đ

Tráp Xôi Bông Mai + Gà (Hình tháp)                   Đơn giá: 1.400.000 Đ

Tráp Xôi 5 tim (Hình tháp)                                 Đơn giá: 1.400.000 Đ

Tráp Bánh Kem 5 tầng                                      Đơn giá: 1.000.000 Đ

Tráp Rồng Phụng Trái Cây tươi                          Đơn giá: 1.600.000 Đ

Tráp Heo Quay 5kg                                          Đơn giá: 1.500.000 Đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *