congtycuoihoithanhthao.com
Mâm tráp hiện đại

Bảng giá mâm tráp hiện đại

icon đầu đoạn BẢNG GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ MÂM TRÁP HIỆN ĐẠI

1/ TRỌN GÓI 6 TRÁP

COMBO 1:    7.500.000 Đ 

1/  Tráp Trà Rượu + Đèn số 4

2/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

3/ Tráp Táo Mỹ (Hình tháp)

4/ Tráp Bánh Kem 5 tầng (Hình tháp)

5/ Tráp Xôi Gà (Hình Bông mai)

6/ Tráp Bánh Cốm (Hình tháp)

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

COMBO 2:    7.800.000 Đ 

1/  Tráp Trà loan (Hình tháp)

2/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

3/ Tráp Rồng Trái Cây tươi (Hình tháp)

4/ Tráp Phụng Trái Cây tươi (Hình tháp)

5/ Tráp Bánh Phu Thê 105 (Hình tháp)

6/ Tráp Xôi 5 tầng + Gà

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

COMBO 3:    8.000.000 Đ 

1/  Tráp Trà hút chân không (Hình tháp)

2/ Tráp Rượu + cặp Rượu + Đèn

3/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

4/ Tráp Rồng Phụng Trái Cây tươi

5/ Tráp Bánh Phu Thê 105 (Hình tháp)

6/ Tráp Xôi 5 tầng + Gà

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

COMBO 4:    8.500.000 Đ 

1/  Tráp Trà hút chân không (Hình tháp)

2/ Tráp Rượu + cặp Rượu + Đèn

3/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

4/ Tráp Rồng Phụng trái cây tươi

5/ Tráp Bánh Phu Thê 105 (Hình tháp)

6/ Tráp xôi 5 tầng + gà

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

COMBO 5:    9.000.000 Đ 

1/  Tráp Trà Rượu + Đèn

2/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

3/ Tráp Trái Cây Ngủ Quả (Hình tháp)

4/ Tráp Bánh Cốm (Hình tháp)

5/ Tráp Heo Quay 5 kg (Hình tháp)

6/ Tráp Bánh Phu Thê 105 (Hình tháp)

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

COMBO 6:    9.400.000 Đ 

1/  Tráp Trà hút chân không (Hình tháp)

2/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

3/ Tráp Rượu + Đèn cưới

4/ Tráp Mãn Cầu (Hình tháp)

5/ Tráp Trái Cây Ngũ Quả (Hình tháp)

6/ Tráp Heo Quay 5 kg (Hình tháp)

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

2/ TRỌN GÓI 8 TRÁP

COMBO 7:    11.000.000 Đ 

1/  Tráp Trà hút chân không (Hình tháp)

2/ Tráp Rượu + Đèn cưới

3/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

4/ Tráp Phu Thê 105 (Hình tháp)

5/ Tráp Bánh Cốm (Hình tháp)

6/ Tráp Trái Cây Ngũ Quả (Hình tháp)

7/ Tráp Bánh Kem 5 tầng (Hình tháp)

8/ Tráp Heo Quay 5kg

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

3/ TRỌN GÓI 10 TRÁP

COMBO 8:    14.000.000 Đ 

1/  Tráp Trà Hộp hút chân không (Hình tháp)

2/ Tráp Cau 105 (Hình tháp)

3/ Tráp Rượu + Đèn cưới

4/ Tráp Trái Cây Ngũ Quả (Hình tháp)

5/ Tráp Mãn Cầu (Hình tháp)

6/ Tráp Cam Mỹ (Hình tháp)

7/ Tráp Bánh Cốm (Hình tháp)

8/ Tráp Xôi 5 tầng + Gà (Hình tháp)

9/ Tráp Bánh Phu Thê 105 (Hình tháp)

10/ Tráp Heo Quay 10kg

+ Khuyến Mãi : Khay Rượu. Tiêm Trầu Cánh Phượng + 1 Chai Rượu Lễ + 1 Bao Hỷ

Nếu cấm hoa tươi phụ thu thêm 1.000.000 Đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *