Trang trí trọn gói

Bảng giá trang trí trọn gói

 BẢNG GIÁ TRANG TRÍ TRỌN GÓI CHƯƠNG TRÌNH TRỌN GÓI CỦA CÔNG TY CƯỚI HỎI THANH TTHẢO 1/ TRỌN GÓI 1:       2.500.000 Đ       Bàn…

Trang trí nhà cưới

Bảng giá trang trí

  BẢNG GIÁ TRANG TRÍ 1 bộ chữ thư pháp 300.000đ Hình dán tường 30.000đ – 150.000đ 1 bộ cầu 7 màu 200.000đ – 380.000đ 1 bộ cầu voan 400.000đ Bàn…

Bảng giá quả không

 BẢNG GIÁ QUẢ KHÔNG 6 quả không + 1 khây rượu 200.000đ Quả Xôi 5 tim Song Hỷ xanh – hoặc Vàng 400.000đ Quả Xôi 5 tim + gà ta…

Trọn gói dịch vụ đính hôn

Dịch vụ lễ đính hôn

 GÓI DỊCH VỤ LỄ ĐÍNH HÔN GÓI DỊCH VỤ LỄ ĐÍNH HÔN – + Trang trí nhà gái ( Trang trí nhà gói số 2 và cổng hoa) + Mâm…

Bảng giá trang trí nhà bằng hoa giấy

Bảng giá trang trí nhà bằng hoa giấy

 Bảng giá trang trí nhà bằng hoa giấy Bảng giá  hoa giấy: trang trí bàn thờ và phông cưới lụa Trọn gói 8: 5.200.000 đ Bàn thờ gia tiên bằng…

Dịch vụ trọn gói mâm quả

 BẢNG GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ MÂM QUẢ 1/ TRỌN GÓI 6 QUẢ COMBO 1:    2.800.000 Đ 1/ 1 Cặp Trà, 1 Cặp Rượu, 1 Cặp Đèn 2/ Trầu…

Mâm tráp hiện đại

Bảng giá mâm tráp hiện đại

 BẢNG GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ MÂM TRÁP HIỆN ĐẠI 1/ TRỌN GÓI 6 TRÁP COMBO 1:    7.500.000 Đ  1/  Tráp Trà Rượu + Đèn số 4 2/ Tráp Cau…